De opbouw

schema met de structuur van het besturen van de wijkcommissie

 

Voor ons als Stichting Wijkcommissie Kerkakkers draait het allemaal om de wijkbewoners, deze staan voor ons bovenaan.

Onze straatcontactpersonen zijn onze ogen en oren, de verbindende schakel tussen de wijkbewoners en de commissies en het bestuur.

Binnen de Wijkcommissie Kerkakkers zijn een viertal commissies  actief op het gebied van belangenbehartiging: Wonen, Werken, Welzijn/Zorg, en Vrije Tijd. Daarnaast houdt de Activiteitencommissie zich bezig met de uitvoering van projecten en activiteiten.

Als bestuur proberen we enerzijds de wijkbewoners te mobiliseren en anderzijds proberen we de belangen van de wijkbewoners te behartigen bij gemeente en overige instanties. Onze rol hierbij is enthousiasmeren, verbinden, initiëren en faciliteren.

Er is gekozen voor de stichtingsvorm om onze daadkracht en besluitvaardigheid te vergroten. Het bestuur wordt benoemd. Het bestuur bestaat uit minimaal 4 en maximaal 7 leden. De zittingsduur is 3 jaar. De benoeming kan worden verlengd tot maximaal 3 termijnen.

 

Onze sponsoren

logo Praxis.png
Woodville Veldhoven .png
Scooterhuis Valkenswaard .png
Nefkens.png
Fitt.png
Allround Printing  .png
SNS groot.png
Het Goed.png
HGeldens .png
Daams Houthandel.png
van der Werff Valkenswaard.png
Paralumi.png
Woondecoratie Valkenswaard .png
Steentjes Valkenswaard .png
Speeltuin Geenhoven .png
Rabobank.png
Rijnders Valkenswaard.png